Skip to content
EUSL Logo

European Social Label

Konceptet Skapa. Utbilda.

Care to Change the World

EUSL Logo

Skapa. Utbilda.

Konceptet Skapa. Utbilda. handlar om att delfinansiera utbildningar och så kallade symposium inom konceptverksamheten EUSS, European Social Symposium. Verksamhetens syfte är att lyfta fram utmaningar i samhället och tillsammans med medlemmar inom European Social Label bättre utforma det samhälle där vi lever och verkar. Genom att EUSL Foundation kan delfinansiera EUSS kan fler än bara medlemmar delta i utbildningarna och på så vis skapa ett externt nätverk samtidigt som European Social Label kan snabbare sprida sitt budskap. Det är genom förståelse för varandra och när vi slår våra kloka huvuden tillsammans som nya lösningar på, om vi ska vara ärliga, gamla och omoderna problem kommer fram och det är så vi skapar morgondagens jämställda och inkluderande samhälle. Skapa. Utbilda. handlar även om att bedriva studiecirklar tillsammans med medlemmar eller att skapa idéburna verksamheter som i sin tur skapar arbetstillfällen. Konceptet i sig har nästan obegränsade möjligheter för den som är intresserad!

”Med ny kunskap föds nya idéer och lösningar. Plötsligt är gamla problem bara… gamla…”

Close Bitnami banner
Bitnami