Sociala insatser

Stiftelsens arbete börjar och slutar med anslutna medlemmar till European Social Label

Bli medlem

Social Green House

Stiftelsens första insats är ett entreprenörsprogram för de som vill starta eget företag.

Läs mer

Utdelning av överbliven mat

I Umeå tar stiftelsen emot mat från medlemmar som delas ut till allmänheten

Läs mer

Ungdomsgård i Örebro

Stiftelsen söker intresserade företag som vill vara med och driva en ungdomsgård i Örebro 

Anmäl intresse

Morgondagens jämställda samhälle

Utanför Kalmar skapar stiftelsen en modell för morgondagens inkluderande och jämställda samhälle

Besök

Morgondagens jämställda samhälle

Utanför Stockholm skapar stiftelsen en modell för morgondagens inkluderande och jämställda samhälle

Besök