European Social Label Logo

Stiftelsen European Social Label

För ett inkluderande och jämställt samhälle

Hur vi löser vår tids viktigaste fråga – utanförskapet i samhället

En stiftelse baserad på en kombination av den idéburna och privata sektorn. Stiftelsen är skapad av European Social Label Group vars huvudmål är att lösa Sveriges och Europas integrationsutmaningar i samhället. Främst görs detta genom ett tätt arbete med näringslivet och arbetsmarknadspolitiska insatser och allt överskott skänks sedan till stiftelsen där det lokala näringslivet kan begära ut medel för vad som kallas för sociala insatser i samhället. Stiftelsens uppdrag är att vara ansiktet utåt för de företag som vill synas i samhällsintegrerande sammanhang, få positiv marknadsföring stärka sin position på marknaden. Ett win-win för alla, helt enkelt. 

European Social Label Logo

Sociala insatser

Medlemmar i European Social Label donerar varje månad till stiftelsens sociala insatser.

Det är även medlemmarna i European Social Label som är med och väljer vilka insatser som ska genomföras i slutändan. Alla är däremot välkomna att inkomma med förslag på vad våra medlemmar kan göra. Lämna gärna förslag eller önskemål på insatser ni vill se eller vara med och utföra på hej@euslfoundation.eu. Nedan är de tre inriktningarna som stiftelsen kan arbeta med vilket i teori och praktik innefattar det mesta. 

Make a Wish

Hjälp någon att förverkliga sina drömmar. Stiftelsen utför riktade insatser mot individen men måste vara förankrade bland medlemmarna i det lokala marknads-området.

Social samvaro

Umgänge är det viktigaste för integrationen. Att finna ett syfte med att gå utanför dörren kan ge mycket tillbaka. Stiftelsen vill arbeta nära både kommun och föreningsliv för att låta detta göras.

Skapa. Utbilda. 

Lär ut nyttig kunskap till fler. De flesta är överens om att kunskap är bra. Svårare är det att hantera ny kunskap på rätt sätt. Stiftelsen är av denna anledning med och verkar för långsiktig hållbarhet.

European Social Label Logo

Stiftelsens fokusområden

med individens välmående i främsta led. EUSL Foundation är den yttersta spjutspetsen för European Social Label. Målsättningen är att skapa ett nytt ekosystem för social integration som är självbärande och samtidigt kan utmana det rådande system som finns i hela Europa. Tanken är delad i två; dels ska European Social Label och EUSL Foundation lösa vår tids största utmaning och dels ska vi avlasta det redan existerande systemet så att det kan bättre fokusera på vad de gör bättre än integrationsarbete. 

Individen

Alla kan hamna i svåra utmaningar i livet. Det behöver inte vara en specifik målgrupp och stiftelsen vill därför vara med och stötta överallt där den behövs. Stiftelsen fokuserar på att underlätta i vardagen och insatserna kan därför vara varierande. Gemensamt är att alla insatser kommer från näringslivet.

Småföretagare

Småföretagarna står för över 93% av Sveriges alla företag. Stiftelsen fokuserar på dessa för att de i sin tur ska kunna hjälpa människor in i – eller stanna kvar – i samhället. Ett medlemskap är en investering både i den egna verksamheten och i slutändan även i samhället.

Allmänt

De insatser som stiftelsen utför definieras och bestäms helt av medlemmarna i European Social Label. Stiftelsen arbetar med transparens och redovisar alla insatser och vilka som är med och deltar. Alla kan bli medlemmar men främst handlar det om juridiska organisationer. 

European Social Label Logo

Stiftelsens verksamhetsområden

European Social Label har delat upp Sverige i 21 marknadsområden som följer länsfördelningen i landet. Detta för att försäkra oss om att det alltid är en lokal anknytning utan toppstyrning. Det ska vara tydligt och enkelt att veta vilka företag som är medlemmar och vart i landet de befinner sig. Likaså ska det vara tydligt att det överskott som genereras och går in i vår stiftelse, EUSL Foundation, också går ut i våra sociala insatser i närheten av de medlemmar som är med och betalar in medlemsavgiften. Svep vidare för att läsa lite mer om stiftelsen eller besök den via länken nedan. 

European Social Label Logo

European Social Label

Care to Change The World

European Social Label är i Sverige uppdelad i två delar: EUSL eller European Social Label Sverige samt EUSL-Gruppen vilket verkar i första hand för att näringslivet ska engagera sig i arbetet kring mångfald, jämställdhet och integration. Genom sitt arbete skapas både ett bättre och mer inkluderande samhälle samtidigt som näringslivet som tar upp deras tjänster, koncept och arbetsmodeller har goda möjligheter till en ökad omsättning, minskade kostnader – eller både och. EUSL-Gruppen är en organisation med vitt skilda verksamheter som spänner mellan allt från moderna digitala tjänster till finansiering och utbildning och de tar ett helhetsgrepp på integrationen både på den svenska och den europeiska marknaden. European Social Label Sverige är istället den del som bedriver medlemsarbetet och är den del som organiserar verksamheten. Man kan säga att EUSL-Gruppen är motorn och EUSL Sverige är föraren. Like EUSL Foundation är EUSL Sverige uppdelat i 21 marknadsområden och det är även så överskottet av medlemsavgiften fördelas samt delas ut. 

European Social Label Logo

Vill du vara med och bidra?

Stiftelsens möjligheter är stora men kräver att det finns ett näringsliv bakom. Grunden är ett medlemskap i European Social Label som inte bara ger stiftelsen möjlighet att förändra samhället, medlemskapet ger även dig som företag eller företagare stora möjligheter att utvecklas genom olika tjänster, marknadsföring och varumärkesutveckling!

Kontakta oss för mer information.

Close Bitnami banner
Bitnami